AVG

Uw gegevens worden opgenomen in een papieren dossier. Deze moeten 7 jaar bewaard worden.  Voor de rapportage aan de rechtbank neem ik uw gegevens op in een digitaal programma: Onview. Dit programma zal digitaal uw gegevens aanleveren bij de rechtbank door middel van een PKI certificaat.

Deze gegevens zijn uw naam en adresgegevens, persoonsgegevens zoals BSN, BM nummer van de rechtbank en de inhoudelijke verslaglegging van uw financiën bij Bewindvoering en bij mentorschap ook van uw lichamelijk en geestelijk welzijn.

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is wettelijk, daar ik zonder dossier niet de belangen van u kan behartigen, niet op financieel vlak maar ook niet op het vlak van gezondheid, welzijn, zorg en begeleiding.

Onview is een programma voor dossier opbouw en met deze organisatie heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarnaast heb ik een verwerkingsovereenkomst gesloten met de accountant welke voor mij de kwaliteit controle uitvoert voor het landelijk Kwaliteitsbureau van uit de rechtbank.