Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Zelfstandigheid is voor iedereen belangrijk. Zelf uw financiën beheren.

Er kunnen in het leven verschillende dingen zijn waardoor het lastig is om goed met geld om te gaan, belangrijke post of administratie te ordenen en af te handelen. Bijvoorbeeld door een beperking, ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden.

Familie die dit voor u over kan nemen kan heel prettig zijn, maar soms is het niet wenselijk. Dan kan een professionele bewindvoerder de oplossing zijn. Deze bewindvoerder behartigt dan de belangen van zijn cliënt op financieel of administratief gebied.

Ook problematische schulden kunnen een reden zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder. De bewindvoerder maakt uw geldzaken in orde en communiceert met de schuldeisers en treft regelingen.

Werkwijze:

Wanneer u contact met mij zoekt praten we de situatie eerst door. Op grond van deze informatie overweeg ik of ik echt iets voor u kan betekenen. Wanneer ik denk dat dit mogelijk is kom ik bij u langs voor een intake gesprek.  Hierin bespreken we uw persoonlijke situatie; waar liggen de problemen, een schatting van de schulden en een mogelijke oplossing.  Wanneer dit een beschermingsbewind is, dan maken we afspraken. Samen maken we de stukken voor de rechtbank in orde en we maken een plan van aanpak. Vanuit het plan van aanpak ga ik aan het werk.

Ik werk graag vanuit de visie om u uw zelfstandigheid (waar mogelijk) terug te kunnen geven. Wanneer schulden opgelost zijn zal ik willen werken aan een leertraject waarin u stapje voor stapje – waar mogelijk- weer leert zelf uw administratie en financiën te beheren.

Verschil tussen bewindvoering en mentoraat of curatele:
Bewindvoering gaat alleen over financiële zaken. Een mentor of  een curator kan aangesteld worden als iemand ook zijn persoonlijke handelen niet (meer) overziet.

Tarieven:

Informatie over de kosten voor bewindvoering vindt u onder het kopje kosten.