Mentorschap

Wat is mentorschap?

Het kan het gebeuren dat iemand niet meer in staat is zelf te beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Of iemand mag hierover om welke reden dan ook, niet meer zelf beslissen. Een mentor neemt die beslissing – zo mogelijk – in samenspraak met de betrokkene.

Door de veranderende samenleving en de door te voeren bezuinigingen in de zorg, zullen mensen steeds langer thuis wonen. Daardoor zal de groep kwetsbare cliënten steeds groter worden. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten.

Familie die dit voor u over kan nemen kan heel prettig zijn, soms is het ook niet wenselijk. Dan kan een professionele mentor de oplossing voor u zijn. Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Taken van een mentor:
Onderhouden van de contacten met de betrokkene en de hulpverleners.
Vertegenwoordigen van betrokkene op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en welzijn.
Overleggen met hulpverleners betreffende het zorgplan.
Er op toezien dat de zorg wordt gegeven in overeenstemming met de gemaakte afspraken.
Indien nodig het regelen van andere zorg.

Verschil met bewindvoering:
Bewindvoering gaat alleen over financiële zaken. Mentorschap gaat juist over niet-financiële zaken; dus over verzorging, wonen en welzijn. Indien gewenst kan een mentor tevens tot bewindvoerder benoemd worden.

Tarieven:
Informatie over de kosten voor bewindvoering vindt u onder het kopje kosten.