Kosten

Tarieven bewindvoering 2017

Bewindvoering 1 persoons huishouden:
Aanvangswerkzaamheden: € 628,47
Maandlasten voor de bewindvoering: € 111,29
Verhuizing: € 392,77

Bewindvoering 2 persoonshuishouden met schulden:
Aanvangswerkzaamheden: € 754,19
Maandlasten: € 153,19
Verhuizing: € 392,77

Tarieven Mentorschap:
Aanvangswerkzaamheden: € 628,47
Maandlasten mentorschap:€ 111,29
Verhuizing: € 392,77

Tarieven mentorschap en Bewindvoering of Curatele:
Aanvangswerkzaamheden:€ 1131,23
Maandlasten: € 200,33
Verhuizing: € 392,77

Dit zijn de meest voorkomende kosten, wanneer uw situatie net iets anders is, krijgt u vooraf de kosten berekend. De rechter kan toestemming verlenen voor het verrichten van extra werkzaamheden. In dat geval bedraagt het vastgesteld uurloon € 78,65.

Indien de betrokkene de kosten van de professionele mentor en beschermingsbewindvoerder niet kan bekostigen, zal ik de kosten verhalen op de bijzondere bijstand van de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven in het bevolkingsregister.